Bình 5 galong cổ bé
Bình 5 galong cổ bé
Bình 5 galong cổ bé
Bình 5 galong cổ bé

Bình 5 galong cổ bé

Giá sản phẩm: 0₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA PET THỔI NGUYÊN SINH 100% KHÔNG NGÂY ĐỘC HẠI CHO SỨC KHỎE.

HỆN TẠI SẢN PHẨM CÓ HAI LOẠI CỔ TRƠN VÀ CỔ XOÁY

SẢN PHẨM CÓ ĐẦY ĐỦ GIẤY KIỂM ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM.