BÌNH XỊT 0022

BÌNH XỊT 0022

Mã sản phẩm: 0022
Giá sản phẩm: 9,300₫

BÌNH XỊT ĐƯỢC THỔI BẰNG NHỰA HD DẺO, VÒI XỊT ĐƯỢC THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH NHIỀU KIỂU XỊT KHÁC NHAU, THỂ TÍCH BÌNH 500ML