KEO VUÔNG 2KG CÓ QUAI
KEO VUÔNG 2KG CÓ QUAI

KEO VUÔNG 2KG CÓ QUAI

Giá sản phẩm: 7,900₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC THỔI BẰNG NHỰA PET NGUYÊN SINH 100% ĐẢM BẢO VỆ SINH THỰC PHẨM.

CÓ ĐẦY ĐỦ GIẤY KIỂM ĐỊNH BỘ Y TẾ.