KEO VUÔNG 3,5KG NẮP CÓ QUAI
KEO VUÔNG 3,5KG NẮP CÓ QUAI

KEO VUÔNG 3,5KG NẮP CÓ QUAI

Giá sản phẩm: 9,800₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC THỔI BẰNG NHỰA PÉT NGUYÊN SINH 100% ĐẢM BẢO VỆ SINH THỰC PHẨM.

CÓ ĐẦY ĐỦ GIẤY KIỂM ĐỊNH BỘ Y TẾ.