Làn nắp đại 2602
Làn nắp đại 2602
Làn nắp đại 2602

Làn nắp đại 2602

Mã sản phẩm: 2602
Giá sản phẩm: 65,200₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA PP NGUYÊN SINH 100% KHÔNG NGÂY ĐỘC HẠI

PHÙ HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH.

SẢN PHẨM HIỆN TẠI CÓ 3 KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU.

LÀN NẮP ĐẠI      - KÍCH THƯỚC 49.5 *34 *24

LÀN NẮP TRUNG - KÍCH THƯỚC 49.5 *31.5 *24.7

LÀN NẮP BÉ       - KÍCH THƯỚC 48.2 *29 *24