PHÍCH ĐÁ 7L
PHÍCH ĐÁ 7L
PHÍCH ĐÁ 7L

PHÍCH ĐÁ 7L

Mã sản phẩm: 3907
Giá sản phẩm: 57,900₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA PP VÀ XỐP GIỮ NHIỆT NGUYÊN SINH KHÔNG GÂY ĐỘC HẠI.

SẢN PHẨM ĐƯỢC GIỮ NHIỆT LẾN ĐẾN 24H.

CÓ NHIỀU NHIỀU KÍCH THƯỚC VÀ NHIỀU MẪU MÃ CÙNG LOẠI.

PHÙ HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH.