RỔ CẦN XÉ ĐẠI
RỔ CẦN XÉ ĐẠI

RỔ CẦN XÉ ĐẠI

Mã sản phẩm: 3494
Giá sản phẩm: 50,800₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA PP NGUYÊN SINH KHÔNG GÂY ĐỘC HẠI.

HIỆN TẠI SẢN PHẨM CÓ MẦU XANH VÀ ĐỎ.