RỔ SÁU MÚI

RỔ SÁU MÚI

Giá sản phẩm: 4,750₫

SẢN PẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA PP NGUYÊN SINH 100%

MẪU MàĐA RẠNG PHÙ HỢP VỚI MỌI GIA ĐÌNH CÓ NHIỀU MÀU ĐỂ LỰA CHỌN.

SẢN PHẨM CÓ 4 KÍCH THƯỚC KHÁC NHAU

RỔ SÁU MÚI 2705 KÍCH THƯỚC 24.5 *12 *8 GIÁ 4.500

RỔ SÁU MÚI 3305 KÍCH THƯỚC 29 *14 *9.5 GIÁ 6.200

RỔ SÁU MÚI 3905 KÍCH THƯỚC 36 *18 *11.5 GIÁ 11.500

RỔ SÁU MÚI 4505 KÍCH THƯỚC 42 *21 *13.5 GIÁ 15.500