Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351
Thùng gạo 10-5351

Thùng gạo 10-5351

Giá sản phẩm: 50,800₫

SẢN PHẨM ĐƯỢC LÀM BẰNG NHỰA PP NGUYÊN SINH KHÔNG GÂY ĐỘC HẠI.

HIỆN TẠI SẢN PHẨM CÓ MẦU XANH VÀ ĐỎ.